Byta balkongräcke bygglov

Hejsan, Befintliga balkongräcken i trä är i så dåligt skick att vi måste sätta dit nya. I samband med det vill vi passa på att byta till mer vädert. Förslagen fasadändring kan kräva bygglov , eftersom det är så många olika faktorer . Behöver jag bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten?

Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

Att göra ändringar i en byggnads fasad kräver i de flesta fall bygglov. Jag vill byta till glasräcke. Måste jag söka byggnadslov ? Bor i ett grupphusområde där alla balkonger är försedda med ett räcke av lodräta . Inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att byta fönster . Du behöver bygglov för att bygga balkong inom detaljplanerat område.

Konkret innebär förslaget att till exempel flerfamiljshus slipper ansöka om bygglov för byte av färg eller fasadbeklädnad.

Någon vill bygga större balkong , en annan omgärda uteplatsen med staket och. För plank lägre än meter vid uteplatsen krävs inte bygglov om det är längre än meter från tomtgräns. Byta tak och färg på fasaden. Balkong – kräver alltid bygglov som ändring av byggnadens utseende.

När du har skickat in en ansökan om bygglov bedömer vi om det du har tänkt att bygga uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i . Vi förklarar även en del andra. Byte av fasad- eller takmaterial samt färg på byggnad. Kommunerna ska syssla med annat än att bevilja bygglov för balkonger. Det anser regeringen vars bostadspolitiska program tar sig allt mer . Vi vill ha ett metallräcke . I anslutning till en- och tvåbostadshus får man utan bygglov bygga uteplatser.

Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta. H F ansökte om bygglov för uppförande av ett balkongräcke över befintlig. Han kommer inte att störas av H F, men om fastigheten byter ägare.

OM ALLA BERÖRDA går med på balkong – bygget krävs en enkel majoritet.

Undantaget är där fläkten ingår i ventilationssystemet, där får du inte byta den ytan. Här krävs noggrann utredning av byggnadsingenjör, bygglov , och styrelsens. Boverket föreslår att kravet på bygglov för balkonger ska slopas.