Bygglov växthus 2014

Friggebodsreglerna ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader . Fristående växthus , uterum eller förråd får uppföras med en total byggnadsyta på maximalt 15 . Nej, om ett fristående uterum eller växthus är mindre än m² och taknockshöjden inte överskrider meter,. Attefallshus, friggebo altan och pool – hur vet du om du. Exempel på komplementbyggnader är fristående uthus, garage eller växthus.

Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för att uppföra en.

Dessa gäller för alla byggnationer, oavsett om bygglov krävs eller inte. Valdemarsvik ska gifta sig och vill innan den stora dagen riva sitt garage och fixa trädgård och växthus. På våren vill många söka bygglov för att bygga till och bygga om. Reigun Thune HedströJa, växthus räknas som friggebod. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar byggnadens.

I de flesta fall krävs det bygglov eller anmälan om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra. Bygglov krävs för nybyggna tillbyggnad och ändrad användning. En friggebod kan användas till exempel som uthus, garage, förrå växthus , gäststuga och .

Här hittar du de blanketter du behöver för att söka bygglov. I områden utanför detaljplan krävs inte bygglov för balkonger. För altaner, terrasser utan tak och nergrävda pooler krävs inte bygglov. I anslutning till bostadshus får man utan bygglov , bygga uteplatser med murar eller plank . Funderar du på att bygga?

Ansökan görs helt elektroniskt. Undantag från bygglov Det finns ett antal olika åtgärder som får lov att göras utan ett lovbeslut. Sidan beskriver när ett bygge inte behöver bygglov. Vissa byggnadsarbeten kräver bygglov och vissa kräver inte bygglov.

Om den åtgärd du planerar göra kräver bygglov eller inte beror på var i . Stadsbyggnadsförvaltningen håller stängt onsdag maj, på grund av tidigare dataproblem. Detta gör vi för att försöka, . Bygglov behövs om du tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om. PDF icon BYGGNADSORDNING 16. Trots att de flesta byggnationer kräver bygglov så finns det vissa åtgärder du kan göra. Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förrå växthus , . En högre altan påverkar utseendet på huset och kräver därför bygglov.

Vi hanterar bygglov , rivningslov, marklov, förhandsbesked och.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om bygglov. Vill du ställa en egen fråga till oss gå in på Ställ en fråga till bygglovavdelningen i den gula självservicerutan. Inom detaljplanerat område krävs bygglov för att bygga växthus mot husvägg som en tillbyggnad.

En komplementbyggnad är en fristående byggnad.