Bygglov altan

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Enkelt, vi har sammanställt en lista. Ska du ägna semestern åt att bygga en trädgårdsbod eller en ny altan ? Undrar du vad man får göra utan att söka bygglov ? Vi listar vad som gäller!

Generellt gäller följande uppdelning om du behöver bygglov eller inte – är du osäker så kontakta gärna . Det är byggnadsnämnden som avgör om du behöver bygglov eller inte. Beslutet tas av politiker i byggnadsnämnden enligt plan- och . De flesta altaner, uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar och bygger altan att . För både altan , uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad.

Hur är det egentligen om man bygger en altan på sin tomt – krävs det bygglov ? Och vem gör i så fall den bedömningen?

Mäklarringen har svaren! Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. Inglasad altan kräver normalt bygglov. På ett en- eller tvåbostadshus kan . I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov.

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad . Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov.

Tony och Lotta i Sibbhult behöver hjälp med sin uteplats som behöver anpassas för Tony då han är. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör. Att bygga en altan kan behöva bygglov eller anmälan, beroende på hur den ser ut och är placerad. Ta alltid reda på vad som gäller för din fastighet innan du .