Bygga gärdsgård kurs

Allt fler vill lära sig bygga gärdsgård – ett naturligt, miljövänligt hantverk som bara blir. Under kurserna lär du dig att binda en gärdsgård med vidjor av gran precis. Här får kursdeltagarna lära sig bygga egen gärdsgård.

Att bygga en gärdsgård kan vara en lovsång till livet, en resa mellan tid och . Jag går under våren en kurs i självhushållning.

Det är så roligt att träffa andra som tänker i liknande banor och som har mycket kunskap . En kurs där du lär dig att bygga en gärdesgård under en helg. Vi lär oss att återanvända virke som är friskt. Vi bygger av rundvirke, med brända störar.

Det arbetas med praktiskt hantverk vid Lögdö bruk denna helg. I dag tillverkas det gärdesgårdar på traditionellt sätt. Då kommer Mikael Lorentzen och Elin Nordlinder från Svenska gärdsgårdar och lär oss hantverket att bygga.

Vi arrangerar kurser i gärdsgårdsbygge flera.

Då är denna kurs något för dig. Vid denna kurs bygger vi en långlagd gärdesgård av undertryckt gran,. Målgrupp: Markägare som vill bygga gärdesgård. Efterfrågan på material och uppsättning av gärdsgårdar ökar för varje år.

Därför erbjuds en kurs riktad till entreprenörer och skogsägare som vill åta sig uppdrag. Detta är kursen för dig som vill lära dig bygga en ”redig” gärdsgård med vidjor på gammalt traditionellt sätt! Oavsett du är nybörjare och vill lära dig från grunden . Kurs att bygga gärdsgård. Plats: Byarums hembygdsgård. Ej medlem 100:- Fika ingår.

Enbart gran, helst tätvuxen, används som virke för att bygga en gärdsgård. Jan som inte gått någon kurs. Gärdsgårdar är vackra och ger torpet eller timmerstugan en.

Kan jag få tips om var jag kan lära mig att bygga gärdsgård ? Ett tiotal deltagare ägnade helgen åt en kurs i gärdesgårdsbygge.