Bjälklag

Ordet bjälklag förekommer i . Träbyggnadstekniska lösningar för olika typer av bjälklag behandlas här samt material och utförande för några lösningar som gäller generellt för bjälklag i trä. Illustrasjons-bilde_over_et_bjelkelag_1. Report another image Please report the offensive image.

Ett bärverk består av ett antal element som tillsammans bildar ett bärande system. Generellt rekommenderas att man genomför en beräkning .

Bjälklag är en byggnads horisontella bärverk. Apr Hur du ska tänka när du ska bygga eller renovera ditt bjälklag. Vilka husgrunder har vilka bjälklag , material och konstruktion.

Gyproc bjälklag är brand- och ljudklassade lätta konstruktioner för såväl nybyggnation som renovering i olika byggnadstyper. Våra bjälklagselement tillverkas maskinellt på långa gjutbäddar och sågas till rätt längd när betongen härdat. Vanligast är att vi kombinerar våra . Träullit träullsskiva för motgjutning i betongbjälklag med färdig undersida.

Olika golv kräver olika isoleringslösningar.

Mellanbjälklag måste vara väl isolerade mot buller mellan våningarna. Användning av plattbärlag har blivit vanligt. Plattbärlagen tillverkas industriellt på fabrik, lastas i rätt montageordning på lastbil för transport till bygget. Med bjälklag dubblar du din byggnadsyta. Vi erbjuder flera olika modeller.

Läs mer om dem här och få svar på vanliga frågor om bjälklag. C-balkar med ett centrumavstånd på. I ett bjälklag ingår förutom en bärande del, bärlaget, även golv . SBS- bjälklag (Stålbyggnadssystem) kallas våra lätta bjälklag med stålstomme. Mycket låg vikt, låg bygghöj stor måttnoggranhet samt stor flexibilitet för . Plannja Combideck medger tunnare och lättare bjälklag.

Massiva bjälklag används ofta vid byggnation av bostäder, då de är lettmonterade och ger mycket god ljuddämpning. Utöver att bära vertikal last ska det ofta även överföra horisontala laster till husets sta-. Ett bjälklag har bärande och avskiljande funkt- ion.