Armering platta på mark

Armering av platta på mark. Hur armerar du en platta på mark ? Att armera en betongplatta är en av många delar i att gjuta en betongplatta. Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på . En korrekt dimensionerad tunn platta med erforderlig minimiarmering kan gjutas foglöst eller med ett mindre.

Här får du en konkret guide för hur du gjuter en platta på mark.

Efter montage av element, armering och vattenburen golvvärme läggs . Jag dimentionerade min platta för att kunna lyfta ton på en liten. Ska gjuta en platta för en mindre utbyggnad på 21mDe armeringsnät. Jag tror iaf att 4x10mm räcker om det är bra mark under och ordentligt . Ett väldigt spännande moment är när kantelementen är utlagda, då ser man huset ta sin exakta form. Sedan läggs cellplasten omlott för att man . Så normalt armerar man alltid en platta på mark , inte mist för att kunna ta laster.

Det kan då vara vanliga armeringsjärn eller nät, men funkar . När man ska gjuta en betongplatta är det viktigt att man armerar husgrunden rätt.

Grundläggning av platta på mark. Tänk dock på att omständigheter som graden av fuktighet i luften kan påverka. Ett misstag när man gjuter platta är därför att använda för lite förstärkning, eller ingen. För att armering ska vara effektivt och göra nytta, måste den placeras ut i mitten av betongplattan. Allmänna råd om platta på mark Betongplattan ska skyddas från vatten och tjäle.

Det är viktigt att säkerställa att konstruktionen och armeringen beräknas efter husets laster. Leif Tjälldén AB levererar materialpaket för platta på mark med kantelement, cellplast, armering och vattenburen golvvärme. Besök vår hemsida direkt för att få. ARMERING FÖR KONSEKVENT.

Nyckelord: Gradientkrympning, plattor på mark, sprickfördelande armering ,. Ensidig uttorkning av platta på mark. Ojämn krympning i över- och. Byglar och krokar är bara två exempel på bockad armering.

Plattor på mark kan dimensioneras enligt många olika principer. Näten används exempelvis i plattor på mark , i bjälklag,. Förutsatt att jobbet är utfört på rätt sätt ger den en god fuktsäkerhet.

Platta på mark är en av våra vanligaste – och säkraste – grundkonstruktioner.